nieświadomość


nieświadomość
Robić coś w błogiej nieświadomości (czegoś) zob. błogi.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • nieświadomość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. nieświadomośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nieuświadamianie sobie czegoś, brak wiedzy o czymś, nieznajomość czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieświadomość ryzyka.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieświadomość — ż V, DCMs. nieświadomośćści, blm «brak znajomości czegoś, wiedzy o czymś; nieuświadamianie sobie czegoś, nieznajomość, niewiedza» Nieświadomość niebezpieczeństwa, zła. Wykorzystywać czyjąś nieświadomość. Grzeszyć nieświadomością rzeczy.… …   Słownik języka polskiego

  • głupi — głupipszy 1. pot. pogard. «pozbawiony bystrości, mający ciasne horyzonty myślowe, nieinteligentny, ograniczony; rzadziej: chory umysłowo, obłąkany» Bezdennie głupi. Głupi jak but, jak stołowe nogi, jak tabaka w rogu. Dziewczyna ładna, ale głupia …   Słownik języka polskiego

  • frant — Z głupia frant «chytrze, udając nieświadomość, nierozumienie sytuacji; jakby nigdy nic»: Podobno były tam jakieś nadużycia – z głupia frant dodał Ludwik. J. Iwaszkiewicz, Pasieka …   Słownik frazeologiczny

  • frant — m IV, DB. a, Ms. frantncie; lm M. te y, ci owie (frantnci), DB. ów 1. hist. «w dawnej Polsce: wędrowny komediant, błazen» Dowcipny, zabawny frant. 2. przestarz. «człowiek chytry, przebiegły, filut, łgarz, oszust, spryciarz, cwaniak» Frant kuty na …   Słownik języka polskiego

  • niedoświadczenie — n I 1. rzecz. od nie doświadczyć. 2. «brak doświadczenia, orientacji; nieświadomość» Niedoświadczenie życiowe, zawodowe …   Słownik języka polskiego

  • niewinność — ż V, DCMs. niewinnośćści 1. blm «brak winy; niepopełnienie złego czynu, przestępstwa» Wierzyć w czyjąś niewinność. Dowieść swojej niewinności. 2. blm «nieświadomość zła; bycie cnotliwym, moralnym; skromność» Niewinność dziecka. 3. lm MD.… …   Słownik języka polskiego

  • niewinność — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. niewinnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niepopełnienie czynu złego (niezgodnego z prawem, moralnością); bycie bez winy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Udowodnić przed sądem …   Langenscheidt Polski wyjaśnień